Aikuiset uupujat

Kasvava määrä korkeakoulutettuja asiantuntijoita, yrittäjiä ja johtajia käyttää psykoterapiapalveluja. Terapeuttien mukaan vastaanotolle tullaan usein liian myöhään; asiantuntijat voivat jo todella huonosti. Onko kyse persoonasta vai työolosuhteista? Yksiselitteistä vastausta ei ole, mutta muutosta sekä rakenteissa että työntekotavoissa tarvitaan. Nykytieto osoittaa, että kun työntekijä voi hyvin, tuloskin on parempi.

Artikkeli

Terapian nousukausi

Kasaako yhteiskunta aikuisten harteille jo niin kovia menestyspaineita, että vauhdissa pysymiseen tarvitaan psykoterapeutin palveluja?

Haastattelu

Koekaniini

Ministeri Jari Lindström tuntee omakohtaisesti sekä paperimiehen että päättäjän roolien varjopuolet. Itse hän haki apua väsymiseen myöhään.

Haastattelu

Työkulttuuria voi muuttaa joukkovoimalla

Huomio pitäisi suunnata yksilöstä työelämän rakenteisiin, uskovat psykoanalyytikko Pertti Simula ja yliopistotutkija Päivi Siivonen.

Haastattelu

Työelämä on täynnä paineita, mutta itselleen pitää olla armollinen

Uupuminen johtuu usein itsestä riippumattomista asioista. Yksilö pystyy kuitenkin vaikuttamaan työpaikalla omaan ja muiden hyvinvointiin, sanovat työelämää tutkineet Anu Järvensivu ja Marja-Liisa Manka.

Kommentti

Lyhytnäköistä tehokkuuslaskentaa

Pitäisikö tehokkuuslaskelmissa ottaa jo huomioon henkilöstön uuvuttamisesta johtuvat kustannukset?