Ajaton ja ajassa kiinni

Aina on verkkomedia, jonka tärkein arvo on sivistys.

Se edistää moniäänistä keskustelua, pohjautuu kriittiselle ajattelulle ja tutkitulle tiedolle. Media puolustaa yhdenvertaisuutta ja oppimisen tasa-arvoa.

Ainassa julkaistaan syväluotaavia juttupaketteja eli kuplia, joissa on tilaa kaikille. Teemoja tarkastellaan näkökulma ja asiantuntija kerrallaan.

Media sitoutuu Journalistin ohjeisiin sekä sananvapauden ja riippumattoman journalismin periaatteisiin.

Ainaa kustantaa Suomen vanhin sivistysjärjestö Kansanvalistusseura (KVS).

Media perustettiin keväällä 2017.

Arvomme

Sivistys

Tuomme teemoihin sivistyksen hengen ja osoitamme epäkohdan tai muutostarpeen, johon media hakee ratkaisuja.

Uudelleen ajattelu

Kutsumme lukijan ajattelemaan uudella tavalla ja kiinnostumaan asioista myös oman kokemuspiirinsä ulkopuolelta.

Vastuullisuus

Teemme tutkittuun tietoon perustuvia analyyseja, käytämme useita lähteitä ja punnitsemme näkökulmia journalistisen ja tieteellisen tasapainon lähtökohdista.

Läpinäkyvyys

Teemme näkemyksellistä, arvopohjaista ja rakentavaa journalismia, jonka taustat lukija tunnistaa.

Somessa

@AinaVerkkomedia
@ainakuplat

facebook.com/AinaVerkkomedia
twitter.com/AinaVerkkomedia
instagram.com/ainakuplat