Ajaton ja ajassa kiinni

Aina on verkkomedia, jonka tärkein arvo on sivistys. Se edistää moniäänistä keskustelua, pohjautuu kriittiselle ajattelulle ja nojaa näkökulmillaan tutkittuun tietoon. Media puolustaa yhdenvertaisuutta ja oppimisen tasa-arvoa.

Ainassa julkaistaan syväluotaavia juttupaketteja eli kuplia, joissa on tilaa kaikille. Teemoja tarkastellaan näkökulma ja asiantuntija kerrallaan.

Media sitoutuu Journalistin ohjeisiin sekä sananvapauden ja riippumattoman journalismin periaatteisiin. Ainaa kustantaa Suomen vanhin sivistyssäätiö Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.).

ISSN 2489-5873

Aina somessa

@AinaVerkkomedia
@ainakupla

facebook.com/AinaVerkkomedia
twitter.com/AinaVerkkomedia
instagram.com/ainakuplat

 

Arvomme

Sivistys
Tuomme teemoihin sivistyksen hengen ja osoitamme epäkohdan tai muutostarpeen, johon media hakee ratkaisuja.

Uudelleen ajattelu
Kutsumme lukijan ajattelemaan uudella tavalla ja kiinnostumaan asioista myös oman kokemuspiirinsä ulkopuolelta.

Vastuullisuus
Teemme tutkittuun tietoon perustuvia analyyseja, käytämme useita lähteitä ja punnitsemme näkökulmia journalistisen ja tieteellisen tasapainon lähtökohdista.

Läpinäkyvyys
Teemme näkemyksellistä, arvopohjaista ja rakentavaa journalismia, jonka taustat lukija tunnistaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää vastuullisen journalismin merkistä. Sen käyttöä valvoo Julkisen sanan neuvosto.