TEEMA Naiskuvaa etsimässä

Mediakriittisen katsojan kysymyslista

Hyvillä kysymyksillä voi luoda painetta mediatuotteiden tekijöihin.

Teksti: Karoliina Knuuti

Miten tarinoiden vastuullisuutta voisi arvioida? Kuluttajilla ja katsojillakin on vaikutusta siihen, millaisissa rooleissa eri ihmisryhmät esitetään esimerkiksi televisiossa ja millaista maailmankuvaa tarinoissa levitetään.

Mitä kaupallisemmasta tuotannosta on kyse, sitä suurempi merkitys on sillä, mihin rahamme käytämme ja mihin aikamme kulutamme.

Näillä kysymyksillä voit avata tarinoiden taustoja.

Kysy sisällöltä:

 • Millainen on tarinan päähenkilö eli kenen tarinaa seurataan?
 • Keneen voin samastua eli millaisen roolihahmon pitäisi tarinassa liikuttaa minua?
 • Millaisia muita henkilöhahmoja on ja mikä on heidän tehtävänsä?
 • Mitä ikää ja sukupuolta hahmot edustavat?
 • Pääsevätkö tarinan kannalta olennaiset ihmisryhmät, kuten vähemmistöt, ääneen vai kerrotaanko tarinaa heidän puolestaan?
 • Puuttuuko jokin oleellinen näkökulma? Sorrutaanko stereotypioihin?

Kysy kerronnan muodosta:

 • Miten henkilöt sijoittuvat näyttämöllä tai ruudussa: kuka vie tilaa ja on keskiössä, kuka luimistelee nurkassa?
 • Millaisille hahmoille annetaan aikaa?
 • Mistä näkökulmasta naisen vartaloa katsotaan? Entä miehen?
 • Kuinka paljon naisilla on vaatteita? Entä miehillä? Onko vaatetuksen määrä jollain lailla perusteltua tarinan kannalta?
 • Kenen halu tarinassa määrittää: kenen näkökulmasta esimerkiksi rakastelukohtaukset kerrotaan?

Kysy tuottajilta ja tekijöiltä:

 • Mille katsojaryhmälle tuotatte tarinaa ja miksi?
 • Kuinka paljon ajattelette tuotantojen puhuttelevan erilaisia ihmisryhmiä?
 • Millä tavoin pyritte välttämään jäykkiä, kuluneita ja stereotypioita vahvistavia rooleja?
 • Millä tavoin pyritte haastamaan omia ennakkoluulojanne?

Vinkkejä antoivat muun muassa näyttelijä ja näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilä sekä mediatutkija Iiris Ruoho.