TEEMA Dialogitaidot puntarissa

Yhteiskunnan hapettamista

Suurin osa kansalaisopistojen opetuksesta luo pohjaa sosiaalisten suhteiden syntymiselle.

Teksti: Annu Griñan

Istuisitko sinä kahvipöytään tuntemattomien kanssa?

Moni suomalainen vastasi kyllä keväällä 2017, kun itsenäisyyden juhlavuoden laajin kansalaiskeskustelukiertue vieraili lähes 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Kansanvalistusseuran järjestämä Suomen askeleet -kiertue kokosi keskustelijoita kahvipöydän ääreen pohtimaan hyvää elämää ja Suomen tulevaisuutta.

− Kansalaisopiston arkityötä on saattaa ihmisiä yhteen, ja vaikka ihmiset ovatkin nykyään tavoitettavissa kaikilla viestintävälineillä, omilla kasvoilla kohtaamista tarvitaan. Se lisää luottamusta, sanoo kolmen paikkakunnan keskusteluja järjestämässä ollut Mari Takamaa.

Hän työskenteli tapahtumien aikaan Järvilakeuden kansalaisopistossa, ja on jo nykyisessä työssään Seinäjoen kansalaisopiston apulaisrehtorina vienyt keskustelujen metodia käytäntöön.

Kansalaiskeskustelujen World Cafe-menetelmässä jokaisen osallistujan ääni ja mielipide on yhtä tärkeä.

Metodia on sovellettu onnistuneesti isojen ryhmien dialogiin ympäri maailmaa, ja sen käyttäjiksi ovat listautuneet jättiorganisaatiot, kuten Google, NASA, Bush Foundation ja Euroopan komissio.

Pohjaa vuoropuhelulle

Suomessa suurin osa kansalaisopistojen opetuksesta luo pohjaa sosiaalisten suhteiden syntymiselle. Monissa opistoissa pohditaankin, miten kohtaamista saisi ruokittua.

− Kansalaisopistoilla olisi valtavasti mahdollisuuksia toimia omien alueidensa keskustelufoorumeina, Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto sanoo.

Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa sosiaalisesta pääomasta.

Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueella toimiva Järvilakeuden kansalaisopisto on järjestänyt muun muassa teatteriryhmille yhteisprojekteja.

Leea Kedon mielestä jo toisten näkeminen yhteisissä tapahtumissa luo pohjaa vuoropuhelulle ja ymmärrykselle.

− Tavoitteena ei tarvitse olla syvien ystävyyssuhteiden syntyminen, vaan saada hyvän päivän tuttuja, noteerata toisia. Meidän pitäisi tietoisesti pyrkiä siihen, että ihmiset näkevät toisiaan edes kerran, pari vuodessa.

Uusi keskustelumenetelmä käyttöön

Seinäjoen kansalaisopistossa World Cafe -metodi löysi luontevan paikkansa, kun toimitiloja ryhdyttiin uudistamaan.

Menetelmällä kuultiin tuntiopettajien kehitysideoita uudesta Kansalaiskampuksesta, joka valmistuu 2019. Sen on tarkoitus toimia matalan kynnyksen kohtaamisen tilanna.

World Cafe -menetelmä on otettu myös opinto-ohjelmaan, ja kevätkaudella 2018 Seinäjoella järjestetään avoin keskustelutilaisuus.

Leea Keto sanoo, että opistot ovat omalla alueellaan kuin sosiologisia laboratorioita.

Jos myös umpioituneita ryhmiä saadaan keskinäiseen vuorovaikutukseen, se on yhteiskunnan hapettamista.

Kansanvalistusseura on Aina-verkkomedian kustantaja.

Kohtaaminen lisää hyvinvointia

Eurooppalaisen Benefits of Lifelong Learning -aikuisoppimistutkimuksen mukaan vapaan sivistystyön oppilaitokset, kuten kansalaisopistot edistävät oppijoiden hyvinvointia ja lisäävät ihmisten keskinäistä luottamusta toisiinsa.

Sama viesti tuli ilmi myös Suomen askeleet -keskustelukiertueen yhteenvedossa. Usealla paikkakunnalla kaivattiin keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen ja toisista välittämiseen.

Suomalainen kansalaisopistoverkosto on ainutlaatuinen. Kaikkiaan 184 opistossa eri puolilla maata on vuosittain enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa. Opetukseen osallistuu joka vuosi noin 650 000 henkilöä.