TEEMA Tilaa oppimiselle

Onko kaupunki uusi metsä?

Oppimisympäristöllä on merkitystä sekä metsäluonnossa että kaupungissa.

Teksti: Annu Griñan

Maailmalla on pitkään keskusteltu kaupunkeihin suuntaavasta muuttoliikkeestä. Siitä, kuinka ihmiset pakkautuvat kasvukeskuksiin kaikkialla.

Tavoitteena voi olla parempi elämä, parempi toimeentulo, laajemmat sosiaaliset verkostot.

Harvassa ovat ne pohdinnat, miten tämä vaikuttaa meille kaikille tärkeään asiaan, oppimiseen.

Kaupunkioppiminen (engl. urban learning) on näkynyt pääkaupunkiseudun kasvatuksen ja koulutuksen kokeiluissa tänä vuonna.

Helsingin Kaarelassa toimii jo toista vuotta ryhmä ”Urban eskarit”, jossa lapsia opetetaan liikkumaan kaupunkiympäristössä. Pedagogiikkaan kuuluu muun muassa kaupungin palveluiden hyödyntämistä ja bussireittien ja aikataulujen opettelua.

Kokeiluja metsäpäiväkodeista ja -kouluista on ollut jo pidempään. Uudessa kokeilussa reissuja tehdään asfalttiviidakkoon.

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti koko kaupunki on kaikenikäisten yhteistä oppimistilaa.

Samaan aikaan toisaalla toimeentulon rajalla tasapainoilevat ihmiset kohtaavat toisiaan leipäjonossa.

Molemmissa esimerkeissä on arkioppimisen elementtejä, sanoisi tutkija Minna MattilaAalto. Hänen mukaansa ihmiset ovat kautta historian hakeutuneet yhteisöihin ja oppineet niissä – myös silloin, kun yhteisöt eivät täytä mielikuvia perinteisestä oppineisuudesta.

Kaupungistumisesta on tapana keskustella ehtymättömien mahdollisuuksien tai väenahtauden aiheuttamien negatiivisten lieveilmiöiden kehikossa.

Mitä mahdollisuuksia ja epäkohtien välimaastosta löytyy?

Samaa pohditaan myös Ainan kustantajan KVS:n julkaisemassa englanninkielisessä Elm Magazinessa, joka tuo teemaan eurooppalaisen näkökulman.

Siinä kysytään, eroaako kaupunkioppiminen perinteisestä oppimisesta jollain olennaisella tavalla. Onko loppujen lopuksi merkitystä, millaisessa ympäristössä opimme?

Oppiminen on yksi tämän aikakauden suurimmista teemoista, ja se koskettaa meidän jokaisen arkea – asuimmepa kaupungeissa tai emme. Päivämme ovat täynnä oppimisen paikkoja, jotka jäävät useimmiten tunnistamatta.

Oppimista ei tapahdu vain luokkahuoneissa. Toiset oppivat suomalaisen sielun ytimessä, metsässä. Nyt elämäntaitoja opitaan myös ruutukaavassa.

Se voi olla meille suomalaisille iso pala nieltäväksi.